Disclaimer

Deze disclaimer heeft tot doel helderheid en transparantie te bieden met betrekking tot het gebruik van deze website, de bijbehorende webshop en het aanbod van online cursussen en diensten:

  1. Nauwkeurigheid van informatie: We streven ernaar om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie op deze website te waarborgen. Echter, we kunnen niet garanderen dat alle inhoud volledig vrij is van fouten, actueel is of volledig is. De informatie, productbeschrijvingen, prijzen en cursusinformatie zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
  2. Product- en cursusrepresentaties: Productafbeeldingen in de webshop en cursusinformatie zijn ter illustratie en weerspiegelen mogelijk niet altijd de werkelijke uitstraling, kenmerken, of cursusinhoud. Raadpleeg de productbeschrijvingen, specificaties en cursusmateriaal voor nauwkeurige informatie.
  3. Prijs en beschikbaarheid: Hoewel we alle inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat prijzen en product- en cursusbeschikbaarheid actueel zijn, kunnen zich fouten voordoen. In het geval dat een cursus of product tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, een cursus of product niet beschikbaar is na aanmelding, of er wijzigingen zijn in cursusdata, behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren, de cursusdata aan te passen en indien nodig een terugbetaling te verstrekken.
  4. Externe links: Onze website kan links bevatten naar externe websites, die voor uw gemak worden verstrekt. Wij onderschrijven of nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, beleidsregels of praktijken van deze externe websites. Gebruikers dienen de algemene voorwaarden van die websites te bekijken.
  5. Intellectueel eigendom: Alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, cursusmateriaal en handelsmerken op deze website, zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten. Elk gebruik of reproductie van onze inhoud zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden.
  6. Gebruikersgedrag: Van gebruikers wordt verwacht dat zij de website, webshop en cursussen op een wettige en respectvolle manier gebruiken. Elke vorm van misbruik, kwaadwilligheid of ongeautoriseerd gebruik van onze diensten kan leiden tot beëindiging van het account of juridische stappen.
  7. Beperking van aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, omzet of winst, voortvloeiend uit het gebruik van onze website, webshop of cursussen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten en werkzaamheden van onze partners (moestuiniers, tuinontwerpers en andere leveranciers van diensten) uit ons netwerk. Ook de tarievenafspraken met onze partners buiten onze eigen offerte zijn een verantwoording van deze partners en de hulpvrager. We adviseren de hulpmoestuiniers een VOG aan te vragen wanneer zij werken met kinderen. U kunt hen hierom vragen.
  8. Wijzigingen in de disclaimer: Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment bij te werken of te wijzigen. Gebruikers worden aangemoedigd om deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, webshop, online cursussen en diensten van onze partners, stemt u in met de naleving van de in deze disclaimer uiteengezette voorwaarden en bepalingen. Als u vragen of zorgen heeft, neem dan contact met ons op voor verdere verduidelijking.

Laatst bijgewerkt: 1 november 2023

Scroll naar boven